Községünk a Facebookon
Wilkommen

Útépítés

HAZAI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

Elindult az Erdőkertes, Béke utca útépítés I. üteme. Részletek

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megyében. Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás?

PANASZKÜLDÉS

Családok Otthonteremtési Kedvezménye - minden információ egy helyenCSOK Blog

Közétkeztetés

Közétkezéssel kapcsolatos ügyintézés a következő e-mail címen: kertesetkezes@gmail.com

Helyi-Sport.hu

Hírek információk az erdőkertesi sportéletről.

www.helyi-sport.hu
MOST BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

Csapadékvíz projekt

Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése Erdőkertesen

Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0032

További információ

Csatorna beruházás

Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomerációban.

Pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023

További információ: szennyviztarsulas.hu

http://v2.erdokertes.hu/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotatorgk-is-228.jpglink
http://v2.erdokertes.hu/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotator2gk-is-228.jpglink
Progress bar
A+ A A-

Közadat kereső: http://kozadat.hu/kereso/

Nyilvántarásba vett kereskedők

Szálláshelyek listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

01A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja:

   • Cím: Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal, 2113 Erdőkertes Fő tér 4.
   • Telefon: 0628/595-040
   • Fax: 0628/595-041
   • Weboldal: www.erdokertes.hu
   • E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Az Önkormányzat dolgozóinak az ügyfélszolgálaton keresztül küldhet üzenetet.)

02A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Megtekint

03Az önkormányzat vezetőinek és dolgozóinak nevei és elérhetőségei: Megtekint

04Az önkormányzat félfogadási rendje:

   • Hétfő: 8:00-18:00
   • Szerda: 13:00-16:30
   • Péntek: 8:00-12:00
   • Polgármesteri fogadónap: Hétfőn 14:00 - 18:00
   • Jegyzői fogadónap: Hétfőn 9:00 - 12:00 és 14:00 - 18:00

05A képviselő testület tagjainak nevei és elérhetőségei: Megtekint

06A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai:

Közoktatási ágazat/ alapfokú oktatás- nevelés:

   • Ki akarok nyílni Óvoda, 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11
    • Óvodavezető: Járosiné Suba Karolina
    • Telefon: 28-595-047
   • Erdőkertesi Faluház és Könyvtár, 2113 Erdőkertes Fő út 112.
    • Igazgató: Pallag Katalin
    • Faluház iroda telefon: 28 595 065
    • Könyvtár telefon: 28 595 066
    • E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

07A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nincs ilyen

08A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

   • Szülők Együtt Diákokért Erdőkertesen Egyesület (SZEDER): www.szederegyesulet.hu
   • ERDŐKERTES KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

09A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

   • Erdőkertesi Napló, kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata, Főszerkesztő: Sinkó György A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 14.sz iroda.
   • Hírlevél, kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata, Főszerkesztő: Dániel Balázs A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 14.sz iroda.

10A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

   • Felügyeleti szerv: Erdőkertes Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ülésezik: havonta a Polgármesteri hivatal tanácstermében. Az ülések a zárt ülések kivételével szabadon látogathatók. Meghívók, jegyzőkönyvek, hanganyagok
   • Törvényességi ellenőrző szerv: A Pest Megyei Kormányhivatal elérhetősége a következő: Cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 270. Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: (1) 485-6900 Telefax: (1) 485-6903

II. Tevékenység, működés

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

01A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

02Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató: Erdőkertes Község Önkormányzata nem országos illetékességű szerv, és nem közigazgatási hivatal.

03A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

   • Sportkör fenntartása
   • Ifjúsági tábor működtetése
   • Alapfokú zeneoktatás biztosítása
   • Civil szervezetek támogatása
   • Kompetencia alapú oktatás

04Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Megtekint, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása , alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Ugrás a magyarorszag.hu-ra

05A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

   • A közterületek rendjéről egységes szerkezetben Megtekint
   • Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról egységes szerkezetben Megtekint
   • Élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról egységes szerkezetben Megtekint

06A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: Megtekint

07A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

   • Erdőkertesi Napló (közszolgálati médium), Témái: közérdekű hírek információk, Hozzáférhetőség: a lap minden erdőkertesi lakos számára kihordásra kerül. A lap ingyenes

08A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai , a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói:Megtekint

09Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólMegtekint

10A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

   • A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 2009 Megtekint
   • A Bursa Hungarica pályázat kifizetések 2010 Megtekint
   • Társadalmi szervezetek támogatása 2009: {phocadownload view=file|id=128|text=Megtekint|target=s}

11A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Megtekint

12A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: Lásd a II/14-es pontnál

13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Megtekint

14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Megtekint

16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: NINCS ILYEN

III. Gazdálkodás

III. Gazdálkodási adatok

01A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése +mellékletek , a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

02A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

03A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

   • Társadalmi szerveztek támogatása 2009: Megtekint
   • Társadalmi szerveztek támogatása 2008: Megtekint

04Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama:{phocadownload view=file|id=78|text=Megnyitás/Letöltés|target=b}

05A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

06A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

   • Erdőkertesi Sport Egyesület támogatása 2010: Előirányzat: 12.000.000 Ft Kiadott támogatás: 6.280.000 Ft Előirányzat maradvány: 5.720.000 Ft
   • Erdőkertesi Sport Egyesület támogatása 2009: {phocadownload view=file|id=131|text=Megtekint|target=s}

07Közbeszerzési eljárások dokumentumainak nyilvánossága a 2003. évi CXXIX. törvény szerint (hatályos: 2010. szeptember 15-étől):KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ADATBÁZISA

FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Ha feliratkozik hírlevelünkre, értesítjük friss híreinkről és a községünkben megrendezésre kerülő programokról. Később bármikor leiratkozhat.
© 2012 Erdőkertes Község Önkormányzata | készítette a decolab.hu

Belépés vagy Regisztráció

Belépés